Nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO

http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/757540,Nowe-przepisy-o-ochronie-danych-osobowych-RODO-co-trzeba-wiedziec-jak-sie-przygotowac.html