Usługi księgowe

Oferujemy Państwo szeroki zakres usług księgowych, w tym m.in. :

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych – cena od 300,00 zł netto/m-c
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – cena od 150,00 zł netto/m-c
  • ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego – cena od 100 zł netto/m-c
  • przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont – cena od 400 zł netto
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja – w cenie wybranego pakietu
  • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz osób prawnych PDOP – w cenie wybranego pakietu
  • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7 zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług – w cenie wybranego pakietu,
  • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE, INTRASTAT) – cena od 10 zł netto, za każdą transakcję
  • sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej PCC – cena od 15 zł netto, za każdą transakcję
  • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych – cena od 100 zł netto/godzinę pracy