Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Opis Podatnik zwolniony z VAT Czynny podatnik VAT
do 10 dokumentów księgowych 150 zł 200 zł
do 50 dokumentów księgowych 400 zł 450 zł
do 100 dokumentów księgowych 600 zł 650 zł
do 150 dokumentów księgowych 750 zł 800 zł
powyżej 150 dokumentów księgowych cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie

* za każde rozpoczęte 10 dokumentów powyżej limitu określonego w umowie - dopłata 50,00

* wszystkie ceny podane są w kwotach netto.